Környezetvédelmi termékdíjA termékdíjas szabályozás és kapcsolatai más jogszabályokkal.

KVTD

Image

Környezetvédelmi termékdíj

A törvény célja, hogy biztosítsa a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.

01. Termékdíjat kell fizetni:

- az akkumulátor; 
- a csomagolószer;
- az egyéb kőolajtermék;
- az elektromos, elektronikai berendezés;
- a gumiabroncs;
- a reklámhordozó papír;
- az egyéb műanyag termék;
- az egyéb vegyipari termék;
- az irodai papír
után.

02. Termékdíj-kötelezettség

A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala, saját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén keletkezik..
 • A termékdíj-kötelezettség:
  - az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót,
  - belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználót,
  - bérgyártás esetén a bérgyártatót,
  - a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát,
  - a 6. § (1) bekezdés alapján készletre vételt végzőt [a továbbiakban a)-e) pontok együtt: kötelezett] terheli. Reklámhordozó papír esetében az a) pont szerinti első belföldi forgalomba hozatalnak - belföldi előállítás esetén - a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül. 
  - A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a termékdíj megfizetése nélkül vagy a termékdíj visszatérítését követően a termékdíj raktárban tárolt, feldolgozott, előállított, újbóli felhasználásra előkészített termékdíjköteles termék, termékdíj raktárból belföldre - a tulajdonjog átruházásával - történő kitárolása, első belföldi forgalomba hozatalnak minősül. 
  - Saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás részeként:
  -- a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;
  -- a számvitelről szóló törvényben meghatározott
  --- alapkutatás,
  --- alkalmazott kutatás,
  --- kísérleti fejlesztés,
  --- beruházás,
  --- felújítás,
  --- karbantartás keretében való felhasználása;
  -- megsemmisítése, alaktalanítása, elfogyasztása;
  -- minden más, az a)-c) pontokban nem említett használata, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is, ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi.
Image

Saját informatikai rendszer

A termékdíj és az EPR díj tekintetében is saját informatikai rendszert használunk. Az EPR díj tekintetében ezen a webportálon keresztűl biztosítjuk szerződéses partnereinknek az adatszolgáltatást, a nyilvántartás vezetésének lehetőségét lehetőség szerint mininális árat alkalmazva.

01. Védjegy

A környezetvédelmi termékdíj esetében az e-Termékdíj.hu Kft. a termékdíjraktárakra vonatkozóan jogvédelemmel rendelkezik. 
Image

Pénzügyi garancia és felelősség biztosítás

Szakmai munkánkra rendelkezünk a megfelelő felelősségbiztosítással így ha hibázunk partnereinket nem éri kár.

01. kártérítés

Társaságunk működése óta nem volt szükség a felelősségbiztosítás alapján történő kártérítés kifizetésére melyre nagyon büszkék vagyunk.
Image

Szerződés alapján képviseljük partnereinket

Bármilyen általunk végzett munkát szerződéses jogviszony keretében végzünk.

01. Egyedi szerződés

Alapvetőleg egyedi szerződés alapján járunk el a projekt feladatok elvégzése során. Ilyenek például a kötelezettség felmérések, áruosztályozás vizsgálat, termékdíjas felülvizsgálat, egyedi visszaigénylések elvégzése stb.

02. Képviseleti szerződések

Állandó megbízás alapján van lehetőségünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál eljárni a Partnerek ügyeinek intézésénél. A képviseletet a hatóság előtt be kell jelenteni és ez után tudunk a képviseletben meghatározott adónemben eljárni.

03. Elektronikus nyilvántartás

A környezetvédelmi termékdíj kapcsán, továbbá az EPR díj kapcsán is elektronikus felületet tudunk biztosítani a kötelező nyilvántartás megvalósításához és képviselet esetén a szükséges adatok megadásához is. Ez modern webes felület mely bárhonnan kitölthető mezők segítségével biztosítja a jogszabályoknak történő megfelelést.
 • Ezen a portálon az EPR díjnak megfelelő adatszolgáltató felület érhető el.
 • Termékdíjas elektronikus nyilvántartásunk más elérésen található.
 • igény esetén az elektronikusan megadott adatok alapján elkészítjük a szükséges bevallásokat és képviseleti szerződés esetén azokat be is nyújtjuk a megfelelő hatóság, vagy a jogszabályokban meghatározott szervezetek felé..
Image

Termékdíjraktár kialakítása és üzemeltetése

A termékdíjraktár egy termékdíj felfüggesztő eljárást biztosító jogszabályi lehetőség, mely rendkívül előnyös a láncügyleteket alkalmazó vállalkozások számára. Kereskedelmi és Ipari termékdíjraktár létezik a hatályos szabályozásban. 

01. Kereskedelmi termékdíjraktár

Kereskedelmi termékdíj raktár: az e törvény alapján, az állami adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol az e törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a termékdíjköteles termék tárolható.

02. Ipari termékdíjraktár

Ipari termékdíj raktár: az e törvény alapján, az állami adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol az e törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a termékdíjköteles termék előállítható, feldolgozható, alkotórészként, tartozékként más termékbe beépíthető, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető.
Image

Nyilvántartási kötelezettségek

Az adózásban általánosan igaz, hogy nyilvántartási kötelezettségek kerülnek megállapításra azért, hogy az adó, az adó alapja ellenőrizhető legyen.
Image

Termékdíj-kötelezettség

Termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő
 • a) bejelentkezési, 
  b) bejelentési, változás-bejelentési,
  c) termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,
  d) termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,
  e) termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,
  f) bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,
  g) nyilvántartás-vezetési,
  h) adatszolgáltatási, ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is,
  i) nyilatkozattételi kötelezettség;
Image

Az ellenőrzés általános szabályai

Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj-kötelezettség teljesítését az Air. és az Art. szerinti ellenőrzés keretében vizsgálja azzal, hogy termékdíjköteles tevékenységgel összefüggő jármű, jármű rakománya is megvizsgálható.

01. Mintavétel

Az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzései során mintát vehet vagy mintavételre felkérheti az ellenőrzött személyt vagy szervezetet. A mintát és a mintavételhez szükséges edényt, eszközt, helyszínt díjmentesen az ellenőrzött személy vagy szervezet bocsátja rendelkezésre. Az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a mintavétel során közreműködni, az állami adó- és vámhatóság kérésére a mintavételt elvégezni.

02. Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés gyakorolható folyamatos jelenléttel és vizsgálattal vagy eseti vizsgálattal. Az állami adó- és vámhatóság a folyamatos jelenlét elrendelése esetén köteles az ellenőrzött személyt vagy szervezetet előzetesen értesíteni.
Image

Számítanak a költségek

Minden vállalkozás számára legyen az egyszemély vagy multinacionális a költségek fontos szempontot jelentenek. Költség mindig felmerül, de nem mindegy, hogy milyen hatékonyságú a költségfelhasználás és mennyi is a költség. Az e-Termékdíj.hu Kft. ezért mindenféle igénynek megfelelő szerződéssel kíván segíteni az EPR díjban és Termékdíjban kötelezetté váló vállalkozások számára.

01. Csak a nyilvántartás vezetése

Mi adjuk a felületet, a nyilvántartást Ön vezeti. A költséges informatikai fejlesztés nálunk jelentkezik az informatikai rendszer fenntartásával, üzemeltetésével, a szükséges jogszabálykövetések átvezetésével Ön csak használja. Ez egy nagyon költséghatékony megoldás a kisvállalkozók, a kisvállalkozások számára. A hatóság felé a bevallásokat a vállalkozás vagy vállalkozó végzi közvetlenül.

02. Nyilvántartás és képviselet

Ez már egy rugalmasan skálázható szolgáltatáscsomag mely a nyilvántartástól egészen a bevallásokon át a hatóság elötti képviseletig terjedhet, kinek-kinek igénye szertin.
 • Elektronikus nyilvántartási felület biztosítása
 • Mi vezetjük a nyilvántartás kereskedelmi okmányok alapján
 • Mi készítjük a bevallást a nyilvántartások alapján akár termelésirányítási rendszerekből érkező riportokból kiindulva.
Image

Elektronikus felület az adatok átadására

Bármilyen méretű vállalkozás számára biztosítható az elektronikus csatorna a szükséges nyilvántartás vezetés kialakításához.

01. Webes felület

A legkézenfekvőbb megoldás egy webes rögzítő felület kialakítása volt, ahol a partnerek felvihetik az EPR díj köteles adataikat (vagy/és termékdíjköteles adataikat, ez szerződés függő) és ezzel meg is felelnek a nyilvántartási kötelezettségeiknek. Az adatok egy ellenőrzés során rendelkezésre állnak.

02. Bizonylatalapú feldolgozás

Nagy forgalmú vállalkozások esetén a webes felületen történő rögzítés már nem gazdaságosan járható út, ezért a nagyobb forgalom alapján a bizonylatokat mi dolgozzuk fel, vagy a partner termelésirányítási rendszeréből riportolt elektronikus állományokat dolgozzuk fel. Ez alapján készítjük el a kötelező nyilvántartásokat és a bevallásokat.
Image

A webes nyilvántartás egyszerűsége

A webes nyilvántartási felületünk kialakításánál arra törekedtünk, hogy bárki számára egyszerű, átlátható és biztonságos kitöltési felületet adjunk.

01. Havi pár számla, pár tíz bizonylat

Megfelel a nyilvántartási kötezettségeknek ha az elektronikus nyilvántartási felületünket használja a jogszabályban meghatározott adatok nyilvántartására.

02. Bevallás

Az elektronikus felület nem egyenlő a bevallással. Ezen a felületen a nyilvántartási kötelezettségnek lehet eleget tenni, a bevallást önállóan kell elkészíteni, de állandó megbízás alapján mi is elkészíthetjük ez alapján.
Image

Minden problémát három alapvető szemponttal közelítünk meg, ezek a: stratégiai gondolkodás, kreatív megoldások és a bizonyított eredmények.

Holdvilág utca 111118 Budapest

Holdvilág utca 11.

© 2019 JoomShaper, All Right Reserved